Waarom Spaans gehamerd stro zo geliefd is bij Nederlandse veehouders

Jaarlijks worden enorme hoeveelheden stro in Spanje geoogst en hier afgeleverd bij Nederlandse veehouders. De constante kwaliteit én bewerking met een hamermolen maakt dit stro geliefd in droogstandsrantsoenen en als strooisel in potstallen en diepstrooiselboxen (als mengsel met bijvoorbeeld kalk en water). Berg Fourage is één van Nederlands grootste leveranciers en reist jaarlijks af naar het zonnige zuiden om zelf de kwaliteit te controleren en meer dan 6.000 hectare stro vast te leggen. 


 

 


De afgelopen weken leverde Berg Fourage de eerste vrachten nieuwe oogst uit. Eigenaar en ervaringsdeskundige Wichert v/d Berg snapt de populariteit van het stro wel. ‘‘De kwaliteit is door het constante weer in Spanje gewoon super. En omdat we het altijd gehamerd leveren, laat het stro zich beter mengen. Dat scheelt selectie aan het voerhek en maakt het Spaanse stro bijvoorbeeld ook geschikter om op te mengen tot een kalkstrooisel.’’


95% rechtstreeks van boer tot boer

Door de jaren heen bouwde Berg een steeds groter Spaans netwerk op met akkerbouwers, transporteurs en een lokale inkoper. Door zowel aan de inkoop- als verkoopkant een afneemgarantie te bieden, kunnen de Spaanse én Nederlandse boeren rekenen op gemaakte afspraken. ‘‘We rijden 95% rechtstreeks van boer tot boer. Dat maakt het efficiënter en houdt de kosten laag. En door zelf regelmatig te controleren of de kwaliteit aan onze standaarden voldoet, weten we zeker dat we een goed product afleveren.’’


Structuurbron in droogstandsrantsoen

Met name als structuurbron in droogstandsrantsoenen, ziet Berg de laatste jaren een toename in het gebruik van Spaans stro. ‘’Door fokkerij worden koeien groter en hebben ze meer droge stof nodig. Met zo’n 5-7 kg/koe/dag aan Spaans stro kun je dat heel goed invullen. De koe neemt maximaal drogestof op, maar vervet niet. Dit zorgt voor een schonere lever en een makkelijke opstart. Het laat zich beter mengen en is smakelijker dan andere strosoorten. En geen selectie aan het voerhek betekent uiteindelijk weer een betere opname en pensvulling voor de koe.’’
 

Lager kaliumgehalte gunstig voor KAV

Ander bijkomend voordeel van het gehamerde stro uit Spanje is het relatief lage kaliumgehalte. Kalium is immers één van de factoren die de kation-anion balans (KAV) van het rantsoen bepaald. Bij droogstaande koeien is het raadzaam dat de KAV negatief is. ‘’Omdat de Spaanse akkerbouwers hun land minimaal bemesten, heeft het stro dat we daar vandaan halen een lager kaliumgehalte’’, stelt Berg. Dat maakt dat het Spaanse stro beter past in droogstandsrantsoenen dan hooi of stro uit andere landen.  


Start oogst in beeld 

Het gehamerde stro uit Spanje is jaarrond leverbaar, maar is tijdens het oogstseizoen van juli t/m september extra voordelig. Vorige week was Berg in Spanje voor de periodieke kwaliteitscontrole. Met een drone legde hij de eerste oogsthectares vast. Bekijk hier de video.


Meer weten over Spaans stro?
Neem dan contact op met één van onze Fourage-specialisten.
T: 0341-768222
E: verkoop@bergfourage.nl