0

Keurmerken

      

Berg Fourage is GMP + gecertificeerd en SecureFeed deelnemer

Wij zijn GMP + gecertificeerd en zijn verzekerd voor productaansprakelijkheid volgens de FrieslandCampina-norm. Wij staan genoteerd op de witte lijst voor melkveehouders en zijn deelnemer bij Securefeed.

De veiligheid van diervoeder als onderdeel van de voedselveiligheid staat centraal bij Berg Fourage. Het voer voor dieren en voedsel voor mensen mag nooit los van elkaar worden gezien. Daarom heeft Berg Fourage ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij GMP.

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). Het principe is dat alles traceerbaar is. Dus we noteren alles wat we doen en kunnen bewijs leveren dat wij alles effectief hebben gedaan.

Omdat wij het keurmerk GMP+ International bezitten staan wij garant voor betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het wil zeggen dat wij voldoen aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen in de diervoederindustrie.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gmpplus.org en of www.securefeed.eu

GMP nr. Berg Fourage: GMP001884

GMP nr. Berg Fourage Bijvoeders: GMP010076

 

Aangesloten bij Hisfa

Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Berg Fourage is net als vele andere fouragebedrijven aangesloten bij Hisfa. Hisfa heeft als belangrijkste doelstelling om de belangen van de handelaren in stro, hooi, fourages en aanverwante producten te behartigen.

De bedrijven die bij Hisfa zijn aangesloten zijn met name actief in de levering van enkelvoudige veevoeders, zoals fourage en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. 

 

VLOG-verklaring

VLOG is gericht op de gehele keten; van het gewas tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes (GMO).

Waar komt de vraag vandaan?
In Duitsland bestaat er al meerdere jaren een vraag naar GMO vrije levensmiddelen. De Duitse consument verlangt dit en zodoende ook de Duitse retailers. De Duitse retail vraagt/eist dit nu ook van Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en OhneGenTechnik gecertificeerd zijn.

Wat betekend dit voor de melkveehouder?
Melkveehouders mogen voor hun koeien alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Daarbij gaat het er vooral om dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja(schroot) dat afkomstig is uit Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Lokaal geteeld ruwvoer zoals gras en maïs, verreweg het belangrijkste voer voor koeien, voldoet aan de VLOG-criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het VLOG-label moeten de koeien drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria.

Verklaring Berg Fourage
Middels onderstaande verklaring borgen wij voor de melkveehouders dat onze producten vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen. U kunt deze verklaring downloaden via: VLOG-verklaring Berg Fourage

 

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijke toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels en Skal controleert of de bio-ondernemers hier aan voldoen.

Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk omschreven begrippen en het woord 'biologisch' is een wettelijk beschermde term. De wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten.

Berg Fourage verhandeld biologische producten en is daarvoor SKAL gecertificeerd. Dit betekend dat Berg Fourage gecetificeerde, biologische producten mag in- en verkopen. Jaarlijks worden wij door SKAL gecontroleerd of wij ons aan de wettelijke voorschriften van SKAL houden. Van elke vracht is zowel de productent als de receptuur gecertificeerd.

SKAL nr. Berg Fourage: 102792

Al onze kwaliteitscertificaten zijn op te vragen via 0341 - 76 82 22 of info@bergfourage.nl