0

VLOG-verklaring

VLOG-verklaring

VLOG is gericht op de gehele keten; van het gewas tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes (GMO).

Waar komt de vraag vandaan?
In Duitsland bestaat er al meerdere jaren een vraag naar GMO vrije levensmiddelen. De Duitse consument verlangt dit en zodoende ook de Duitse retailers. De Duitse retail vraagt/eist dit nu ook van Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en OhneGenTechnik gecertificeerd zijn.

Wat betekend dit voor de melkveehouder?
Melkveehouders mogen voor hun koeien alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Daarbij gaat het er vooral om dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja(schroot) dat afkomstig is uit Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Lokaal geteeld ruwvoer zoals gras en maïs, verreweg het belangrijkste voer voor koeien, voldoet aan de VLOG-criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het VLOG-label moeten de koeien drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria.

Verklaring Berg Fourage
Middels onderstaande verklaring borgen wij voor de melkveehouders dat onze producten vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen. U kunt deze verklaring downloaden via: VLOG-verklaring Berg Fourage