0

Keurmerken

Berg Fourage is GMP + gecertificeerd en SecureFeed deelnemer

Wij zijn GMP + gecertificeerd en zijn verzekerd voor productaansprakelijkheid volgens de FrieslandCampina-norm. Wij staan genoteerd op de witte lijst voor melkveehouders en zijn deelnemer bij Securefeed.

De veiligheid van diervoeder als onderdeel van de voedselveiligheid staat centraal bij Berg Fourage. Het voer voor dieren en voedsel voor mensen mag nooit los van elkaar worden gezien. Daarom heeft Berg Fourage ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij GMP.

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). Het principe is dat alles traceerbaar is. Dus we noteren alles wat we doen en kunnen bewijs leveren dat wij alles effectief hebben gedaan.

Omdat wij het keurmerk GMP+ International bezitten staan wij garant voor betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Het wil zeggen dat wij voldoen aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen in de diervoederindustrie.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gmpplus.org en of www.securefeed.eu

Aangesloten bij Hisfa

Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Berg Fourage is net als vele andere fouragebedrijven aangesloten bij Hisfa. Hisfa heeft als belangrijkste doelstelling om de belangen van de handelaren in stro, hooi, fourages en aanverwante producten te behartigen.

De bedrijven die bij Hisfa zijn aangesloten zijn met name actief in de levering van enkelvoudige veevoeders, zoals fourage en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie.