Gemiddeld 28% daling in celgetal bij overstap op strooisel met kalk

Melkveehouders die overstappen op een stalstrooisel met kalk, zien gemiddeld hun celgetal met 28% dalen. Zo blijkt uit nieuw praktijkonderzoek van veehouderijstudenten van de Aeres Hogeschool in Dronten. In samenwerking met Berg Fourage vergeleken zij tankcelgetaldata en interviewden ze veehouders om te achterhalen wat de invloed van ligboxenbedekking is.

Minder (ernstige) mastitisproblemen

De studenten concluderen, naast een significante daling in celgetal, een grote tevredenheid onder de boeren over het effect van de kalkstrooisels op de uiergezondheid. 90% van de ondervraagden ervaart een duidelijk verschil, 70% zelfs al binnen één tot twee maanden na de overstap. Uit de interviews blijkt dat veel melkveehouders minder mastitisproblemen hebben en met name de ernstige mastitisgevallen flink teruglopen.


 

Bevestiging van praktijkbeeld

Voor productspecialist Henry Westerink van Berg Fourage zijn de onderzoeksresultaten een bevestiging van zijn praktijkbeeld. ‘‘We zien heel regelmatig flinke celgetaldaling bij onze kalkstrooisel-klanten, maar nog niet eerder lag daar zo’n specifiek onderzoek onder. Met een gemiddelde daling van 79 punten in celgetal en in zijn geheel minder mastitis, kunnen we niet anders dan tevreden zijn.’’


Strooisels verlagen bacteriedruk op ligplaatsen

Berg Fourage heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het (op maat) maken van verschillende strooisel met kalk en kleimineralen. Door de hoge pH-waarde en het vermogen om goed vocht op te nemen, geven deze boxenstrooisels over het algemeen extra hygiënische ligplaatsen. Westerink: ‘‘In feite geven we omgevingsbacteriën in de stal minder kans om zich te vermenigvuldigen. Minder bacteriedruk op ligplaatsen, en dus rond de uiers, vertaalt zich in een lager tankcelgetal: een goede maatstaaf voor de uiergezondheid.’’


Onderzoeksopzet

De studenten vergeleken tankcelgetaldata van minimaal een jaar om toevalligheden en seizoensinvloeden zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook werden veehouders die tussentijds andere noemenswaardige managementaanpassingen deden, uitgesloten van het onderzoek. In totaal onderzochten zij 20 melkveebedrijven met diepstrooiselboxen, die recentelijk overstapten van gescheiden mest of paardenmest op een kalkstrooisel, zoals stro-kalk, vlas alternatief-kalk of vlas-kalk.


Meer weten?

Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten of de verschillende kalkstrooisels? Neem dan contact op met Berg Fourage op 0341-768222 of verkoop@bergfourage.nl

 

Bron: ‘De invloed van ligboxenbedekking op het tankcelgetal’ door Kjeld Hanegraaf, Coen Lenssinck en Corné de Regt.