Waarom lichte kalkstrooisels in opmars zijn

Waar pakweg tien jaar geleden het gros van de Nederlandse ligboxen gevuld werd met zaagsel of houtsnippers, is dat vandaag de dag nauwelijks meer aan de orde. Het zijn vooral de lichtere mengsels met kalk die hun opmars maken. Berg Fourage is één van de grootste leveranciers van dit soort stalstrooisels en bevestigt een serieuze groei. ‘‘Met mengverhoudingen van bijvoorbeeld 1 deel gehakseld stro en 1 of 0,5 deel kalk heb je een zacht en heel volumineus strooisel. Qua prijs, werkgemak én hygiëne kunnen traditionele zaagsels of zware kalkmengsels daar niet tegen op.’’

Zoveel mensen, zoveel strooisels

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zéker voor de markt van stalstrooisels. Waar de één iedere dag de boxen bijvult met een shoveltje, doet de ander dat één keer per week met een kruiwagen. Kleine baaltjes, grote balen, bigbags, losgestort of in slurf geperst, beter voor de mestverwerking, beter voor de uiergezondheid, beter voor de portemonnee of van allemaal een beetje. Berg Fourage probeert hierop in te spelen door mengels op maat aan te bieden en continue door te blijven ontwikkelen. De trend van steeds lichtere kalkmengsels zet daarin gestaag door.

 

Van zwaar en zanderig naar licht en volumineus 

Toch is het mengen van strooisels met kalk niet nieuw. Productspecialist Henry Westerink legt uit: ‘‘Jaren geleden maakten we vooral vrij zware, zanderige mengsels. Dat bleef goed liggen in de boxen en had een positieve uitwerking op de uiergezondheid. Maar qua werkgemak hield dat te wensen over.’’ Voor Berg Fourage reden om te gaan experimenteren met minder kalk en andere basisstrooisels. ‘‘We mengen nu vooral met gehakseld of gemalen stro. Dat is heel zacht, licht en volumineus. Met een haybuster kunnen we dat zo fijn maken als de boer wenst en met een beetje kalk erdoor wordt het wat plakkeriger. Zo blijft het beter in de boxen liggen, is het makkelijker te verwerken én remt het gelijk de bacteriegroei in de ligboxen. En het mooie is: in gebruik is het aanzienlijk goedkoper dan veel traditionele strooisels’’, stelt Westerink.

 

‘We houden het celgetal nu goed onder controle’ 

Maatschap Helder in Middenbeemster is zo’n bedrijf dat vandaag de dag kiest voor een licht kalkmengsel in de boxen. Bij de overgang naar hun destijds nieuwe stal, bleef het celgetal sluimerend oplopen. Dat gaf te denken en was de aanleiding om hun boxenstrooisel onder de loep te nemen. ‘‘We besloten over te stappen naar een mengsel van vlas alternatief (fijn gehakseld stro) met kalk. We merken nu dat we het celgetal goed onder controle houden. Jaarrond zitten we rond de 135 en hebben we weinig tot geen verkeerde koeien meer. Dát is werkgemak’’, stelt Arno Helder. In deze video deelt hij zijn ervaringen. 


 

Ervaringen over de grens

Ook verder over de grens zijn de ervaringen vergelijkbaar. Het Duitse Sauerland Milch GbR had in de zomermaanden serieuze problemen met de uiergezondheid. Om te voorkomen dat ze nog eens dieren zouden verliezen aan mastitis, probeerden zij het stro-kalkmengsel van Berg Fourage. ''Nu kunnen we dat voor 100% voorkomen, we zien het vooral terug in aanzienlijk minder acute mastitis gevallen'', stelt melkveehouder Johannes Schütte. 

In deze Nederlands ondertitelde video laten Johannes en zijn compagnon Jonas zien hoe ze de boxen vullen met een instrooirobot en delen ze hun ervaringen met stro-kalk qua arbeid, uiergezondheid en strooiselkosten. Ook vertelt productspecialist Martijn Schuldink meer over de mengverhoudingen en het opslaan van dit soort boxenstrooisels.

 

Meer weten over kalkstrooisels

Wil je meer weten over de mogelijkheden van lichte kalkstrooisels? Onze specialisten helpen je graag op weg, bel 0341-768222 of mail naar verkoop@bergfourage.nl.